De positieve effecten van een proactief verzuimbeleid

0
891
werknemer ziek

Iedere werkgever in Nederland hoort te voldoen aan de verplichtingen van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet), die het uitgangspunt vormt voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Daarom ben je als werkgever verplicht om een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Zo houd je je bedrijf gezond en voorkom je boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ondersteunen van werknemers en werkgevers bij het opstellen van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid, valt onder de kerntaken van een arbodienst. Hier werken arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Daarnaast is het mogelijk om een bedrijfsarts in te schakelen via de arbodienst.

Wet Verbetering Poortwachter

Het fenomeen arbodienst associëren veel mensen met verzuimbegeleiding. Als werkgever ben je immers verplicht om een zieke werknemer aan te melden bij een bedrijfsarts. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht je om samen met de arbodienst en de werknemer die ziek is, te zorgen diens werkzaamheden weer zo snel mogelijk worden hervat. Ook verplicht de wet je om binnen zes weken te zorgen dat er advies wordt uitgebracht en dat een probleemanalyse wordt opgesteld. Op basis daarvan kun je als werkgever samen met je medewerker een plan van aanpak voor de re-integratie opstellen.

Werk en gezondheid

Een bedrijfsarts brengt onafhankelijk advies uit, is specialist op het gebied van werk en gezondheid en heeft medisch beroepsgeheim. Het houden van een open spreekuur voor werknemers behoort tevens tot de taken van een bedrijfsarts. Als werkgever hoor je jouw werknemer hiervan proactief op de hoogte te stellen. Mits het gaat om persoonsgerichte gezondheidsvragen die in relatie tot het werk staan, heeft iedereen die in dienst is van een organisatie het recht om een bedrijfsarts te consulteren.

Vitale medewerkers

Ook het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) draagt om uiteenlopende redenen bij aan een zinvol preventiebeleid. Vitale werknemers hebben een positief effect op de productiviteit en het functioneren van je bedrijf. Het nemen van vroegtijdige maatregelen bij vroege opsporing, kan uitval in de toekomst zoveel mogelijk beperken. Omdat een Preventief Medisch Onderzoek de gezondheidsrisico’s van individuele werknemers onderzoekt, is het een nuttig instrument als je een effectief verzuimbeleid wilt voeren. Want met vroegtijdige opsporing van mogelijke gezondheidsschade bij je medewerkers, zijn ergere scenario’s te voorkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here